วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

สาขาการประถมศึกษา


เอกการประถมศึกษา

งานรับน้องปีหนึ่ง ^_^                  มากันพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้อง *_*

สายสัมพันธ์พี่กับน้อง!อบอุ่นจัง
             ค่อยปลูกฝังดูแลกันเรื่อยมา
กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องเหนื่อยล้า
             กว่าจะได้มาซึ่งมิตรภาพที่ยังยืน